Dr. Asif Ekbal

Associate Professor
Room No-410, Block-3
Department of Computer Science & Engineering
IIT Patna
Phone: +91-6115-233-8090 (Office) & +91-8521274830 (Mobile)
Email: asif@iitp.ac.in & asif.ekbal@gmail.com

Current Updates

👉Click here to visit our Research Lab Website

B.Tech Students

I have been fortunate to have excellent students with me. Any omission is purely due to oversight.

Serial No. Name Year
1 Amit Priynkar 2020-2021
2 Ankit Kumar 2020-2021
3 Boppana Dhanvanth 2020-2021
4 Shreyash Vilas Gedkar 2020-2021
5 Rizwan Khan 2020-2021
6 Vrushank V Varma 2020-2021
7 Umang Jain 2020-2021
8 Vinnakota Sujeeth 2020-2021
9 Suman shekhar 2020-2021
10 Naveen T 2019-2020
11 Dhanush S R 2019-2020
12 Mukuntha N S 2019-2020
13 Rajeev Kumar 2019-2020
14 Dinesh Gaur 2019-2020
15 Biswas Tameesh 2019-2020
16 M Sahruday Reddy 2019-2020
17 Hitesh Golcha 2019-2020
18 Bora Raghu Ram Reddy 2019-2020
19 Tarun Garg 2019-2020
20 Raghav Jindal 2019-2020
21 Shinku 2019-2020
22 Abhishek Kumar 2019-2020
23 Ayush Sharma 2019-2020
24 Abhishek Kumar 2018-2019
25 Alan Aipe 2018-2019
26 Raghu 2018-2019
27 Uday Bora 2018-2019
28 Vishal Solanki 2018-2019
29 Vignesh Edithal 2018-2019
30 Pralay Ramteke 2018-2019
31 Ankit Lamba 2017-2018
32 Shubham Kumar 2016-2017
33 Ayush Kumar 2016-2017
34 Hukami Meena 2016-2017
35 Ranat Ghosh 2016-2017
36 Anwesh Sinha Roy 2016-2017
37 MANISH GARG 2015-2016
38 KADULA SRIKANTH RADDY 2015-2016
39 VAMSI KRISHNA 2015-2016
40 Achintya Bhatnagar 2015-2016
41 A SIDDHARTH 2014-2015
42 CH KRISHNA PRASAD 2014-2015
43 CHAITANYA KANSAL 2014-2015
44 GURVEER SINGH PAHUJA 2014-2015
45 NISHANT MAHAJAN 2014-2015
46 RAJA SELVARAJAN 2014-2015
47 Mr. Vishwaraj Anaand 2013-2014
48 Mr. Arundeep Kamboj 2013-2014
49 Mr. Pradhuman Singh 2013-2014
50 Mr. Gaurav Parihar 2013-2014
51 Mr. Abhishek Kumar 2013-2014
52 Mr. Sachin Girdhar 2012-2013
53 Mr. Kasha Ravi 2012-2013
54 C.V.N.K.CHAITANYA 2012-2013
55 Mr. DHIRENDRA SINGH 2012-2013
56 Mr. GAURAV CHOUDHARY 2012-2013